Hội thảo phát triển mô hình liên kết giữa UEH và doanh nghiệp

Hội thảo “Phát triển mô hình liên kết giữa UEH và đối tác” góp phần giúp xây dựng thành công Đề án “Thúc đẩy mô hình UEH - Doanh nghiệp và các đối tác”. Đây là một trong 09 đề án trọng tâm trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 bao gồm: Tái cấu trúc UEH, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành;kiểm định chất lượng trường và các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; chuyển đổi số để phục vụ tốt hoạt động quản lý của trường; đào tạo kết hợp online/offline (Blended learning); nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn, tiếng anh và gia tăng tỷ lệ giảng viên quốc tế; huy động nguồn lực cho phát triển UEH; tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế; tăng cường danh tiếng học thuật của trường; thúc đẩy mô hình UEH - doanh nghiệp và các đối tác. Nhà trường hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp, chung tay của toàn thể Quý Thầy/Cô UEH trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhằm đưa UEH trở thành đại học định hướng nghiên cứu và quốc tế hóa.

  • Thời gian: 8h30 ngày 22/9/2020
  • Địa điểm: Phòng B1.204, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)