Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2024 “English Language Education in the Age of Artificial Intelligence - Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại trí tuệ nhân tạo”

Với mục tiêu phát triển, nâng cao hiệu quả hơn nữa các hoạt động trao đổi học thuật, giao lưu, kết nối giữa giáo viên với các nhà quản lý giáo dục và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy tiếng Anh nhằm xây dựng cộng đồng giảng dạy tiếng Anh vững mạnh tại Việt Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phân hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh (Phân hội VietTESOL) đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2024 với chủ đề: “English Language Education in the Age of Artificial Intelligence - Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại trí tuệ nhân tạo”.

 Một số thông tin về Hội thảo như sau:

Thời gian:  dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 năm 2024 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024  

Địa điểm: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình và các mốc thời gian của Hội thảo:

Nộp tóm tắt: 15/4/2024

Thời gian thông báo chấp nhận tóm tắt: 20/5/2024

Mở đăng ký và chuyển khoản phí tham dự dành cho báo cáo viên: 01/6/2024

Mở đăng ký và chuyển khoản phí tham dự dành cho người tham dự: 20/6/2024

Phiên báo cáo tiền Hội thảo: 26/7/2024

Ngày tổ chức Hội thảo: 27-28/7/2024

Nộp toàn văn báo cáo: 15/11/2024

Đại biểu nộp tóm tắt báo cáo trực tuyến tại: http://convention.viettesol.org.vn