Hội thảo SRS 2022 kỳ 5: "How to get a paper published in high - impact journals in economics and finance?"

Khoa Ngân hàng - Trường Kinh doanh UEH sẽ tổ chức Seminar SRS 2022 kỳ 5 với nội dung và thời gian như sau:
- Chủ đề "How to get a paper published in high - impact journals in economics and finance?".

- Diễn giả: Assoc. Prof. Muhammad Ali Nasir  – University of Leeds.

- Thời gian: 9:30 (GMT +7) – Thứ hai, ngày 15 tháng 08 năm 2022

- Địa điểm: B1-204, Trường Đại học UEH (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  Nếu không thể tham dự trực tiếp, quý vị có thể truy cập đường link của SRS2022 tại:

Live Webex: https://bit.ly/3vxQo5p.

Meeting number: 2512 128 1372

Password: 2p2fKU5geSY

 

 Thông tin chi tiết của buổi tọa đàm xin vui lòng liên hệ Mr. Thông (0902 485 289)