Hội thảo và tập huấn “Phát triển và sử dụng tình huống trong giảng dạy”

Để nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, tăng cường việc sử dụng các tình huống thực tế của doanh nghiệp vào trong nội dung bài giảng và trong khuôn khổ thực hiện dự án JEUL - Erasmus Plus, đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đăng cai tổ chức hội thảo và tập huấn “Phát triển và sử dụng tình huống trong giảng dạy” cho giảng viên từ các trường đại học thành viên của dự án.

 

Diễn giả trình bày: Giáo sư Desmond Doran, trường đại học Kent (Anh)

Thời gian:  23-26/5/2022

Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp (hybrid)

Địa điểm: B1.204

Đối tượng tham dự:

  • Giảng viên UEH và giảng viên trường đại học Ngân hàng TP.HCM tham gia trực tiếp;
  • Giảng viên từ các trường đại học thành viên của dự án JEUL tại Châu Âu và Trung Quốc tham gia trực tuyến;