Hội thảo Việt nam về Kế toán và Kiểm toán (VCAA) - Lần 1 (Năm 2019)

Vietnam Conference on Accounting and Auditing

Chủ đề: "Kế toán, Kiểm toán trong thế giới số"
 
 
Chương trình hội thảo:
Ngày 14/12/2019:
Trình bày của Keynote Speaker, trình bày theo từng phòng hội thảo.
 
Ngày 15/12/2019:
Giao lưu giữa giảng viên của các trường đại học theo từng phòng hội thảo tương ứng các lĩnh vực: kế toán tài chính, kế toán quản trị và phân tích, kiểm toán, hệ thống thông tin kế toán, nguyên lý kế toán - kế toán công.
 
Chủ đề bài viết:
 •  Xu hướng nghiên cứu kế toán, kiểm toán trong thế giới số
 •  Xu hướng đào tạo, giảng dạy kế toán, kiểm toán trong thế giới số
 •  Ảnh hưởng của thế giới số đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
 •  An toàn và bảo mật thông tin kế toán
 •  Kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin
 •  Quản trị rủi ro khi doanh nghiệp gia nhập vào thế giới số
 •  Ứng dụng của Big Data, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
 •  Lập báo cáo tài chính số sử dụng công nghệ XBRL-based syntax
 •  Kế toán các giao dịch điện tử như Game online, Shopping online, dịch vụ Grab...
Đối tượng tham gia: 
 • Giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;
 • Chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Đại diện các doanh nghiệp có liên quan đến chủ đề hội thảo mời tham dự;
 • Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của các cơ sở đào tạo

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Khoa Kế toán: 196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP. HCM

Mr. Huy: 0908.231.260

Mr. Thiện: 0933.332.684

Email: vcaa_2019@ueh.edu.vn
             www.ueh.edu.vn