Lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 2696/QĐ-BGDĐT công nhận GS.TS. Sử Đình Thành giữ chức vụ Hiệu trưởng UEH, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 24/09/2020, UEH cũng đã triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng theo quy định, theo đó, có 02 Phó Hiệu trưởng là GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài và TS. Bùi Quang Hùng.

Lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28/09/2020 tại UEH.