Lễ công bố và trao quyết định Trưởng, Phó Trưởng bộ môn các đơn vị đào tạo thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thời gian: 10h00 ngày 16/11/2020

- Địa điểm: Hội trường B1.302, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM