Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường CELG UEH và Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026

Thời gian: 7:30, Ngày 25.11.2022

Địa điểm: Phòng B.1001 - Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM