Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường COB UEH với Công ty Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Reactor Industries PTE LTD Singarpore (Reactor)

Thời gian: 9:00, ngày 02/12/2022 

Địa điểm: B1.204 - Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM