Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2022

Thời gian: 7:30 ngày 27 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Hội trường A.116, cơ sở A - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM