Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021: Integrated Research - Research for All

Nhằm mục đích kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (27/10/1976 - 27/10/2021), Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021: Integrated Research - Research for All do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức tái khởi động. Liên hoan mong muốn tạo ra một sân chơi trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị thông qua hai hoạt động chính là Triển lãm trực tuyến và Ngày hội Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên.

Các hoạt động chính:

1. Triển lãm trực tuyến các bài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Triển lãm được tổ chức từ ngày 12/12 - 17/12/2021 kết hợp với bình chọn đề tài được tại https://ht-nckh.wixsite.com/ht-nckh-qhqt.

Tại đây, giảng viên và sinh viên có thể tìm đọc:

  • Các Infographic nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Liên hoan Nghiên cứu khoa học Sinh viên khối ngành Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021: Integrated Research - Research for All
  • Kỷ yếu và Infographic của Hội thảo “Thế hệ trẻ với chuyển đổi số và biến đổi khí hậu - Tái khởi động hậu COVID-19”.

* Cùng bình chọn cho Top 3 Infographic Nghiên cứu khoa học sinh viên được yêu thích nhất.

Thời gian bình chọn: 20:00 12/12/2021 - 8:00 17/12/2021

Bình chọn tại link: https://bom.so/Binh-chon-LHNCKHSV.

 

2. Ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên

Thời gian: 08:30 sáng thứ 7, ngày 18/12/2021

Hình thức: Trực tuyến, Webex

Link đăng ký tham gia: https://bom.so/Dang-ky-Ngay-hoi-LHNCKHSV

Nội dung chính:

Tại ngày hội trực tuyến của Liên hoan, sinh viên cùng tham gia vào Buổi thảo luận “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu - Research Contribution for All” với sự góp mặt và chia sẻ đến từ các diễn giả khách mời đầy kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu. Bên cạnh việc học hỏi những kinh nghiệm nghiên cứu, buổi Panel Discussion còn tạo điều kiện để các diễn giả giải đáp những thắc mắc mà sinh viên thường gặp phải trong quá trình làm nghiên cứu.

Bên cạnh, sinh viên được tham gia vào các phiên thảo luận thuộc 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Thế hệ trẻ với chuyển đổi số và biến đổi khí hậu - Tái khởi động hậu COVID-19

Chủ đề 2: Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021 (khối Quản trị - Thương mại)

Chủ đề 3: Kinh tế - Luật - Phát triển đô thị 2021 (khối Tài chính - Ngân hàng).

--------------------------------

Thông tin liên hệ:

[F]: facebook.com/ht.nckh.qhqt

[E]: ht-nckh@ueh.edu.vn

Ban Học tập - Nghiên cứu Khoa học - Quan hệ Quốc tế Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.