Ngày hội tuyển dụng HDBank tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian: 07h30, ngày 15 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường B1.302, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM