Online Workshop In Applied Mathematics: Computational Mathematics And Applications

With the aim of promoting the cooperation and interaction between domestic and international researchers in the field of Applied Mathematics and Statistics, UEH Institute of Applied Mathematics and School of Economic Mathematics - Statistics and members of University of Puerto Rico (Puerto Rico), Kansas State University (US), The University of Manchester (UK), Marist College (US), International University (VNUHCM - IU) collaborate on organizing a workshop regarding Applied Mathematics. Its main aim is to accelerate the recent development of the following fields: optimization, numerical analysis, probability theory, statistical methods, partial differential equations, and the interaction of these fields with finance, economics, insurance, and data science.

 

Workshop Organizing Board kindly invites interested lecturers/ researchers/ scientists/ academicians/ students/ learners to register and attend with the following details:

 

We are honored to welcome you to the workshop.

Best regards,

Workshop Organizing Board

-------------------------------------------------------

Nhằm thúc đẩy sự hợp tác và tương tác giữa các nhà nghiên cứu trong toán học ứng dụng và thống kê trong và ngoài nước, Viện Toán ứng dụng và khoa Toán – Thống kê ((UEH) cùng các thành viên đến từ University of Puerto Rico (Puerto Rico), Kansas State University (US), Đại học Manchester (UK), Đại học Marist (US) và đại học Quốc tế (VNUHCM- IU) cùng hợp tác và tổ chức workshop về Toán ứng dụng. Mục tiêu chính là thúc đẩy những phát triển gần đây trong các lĩnh vực như tối ưu hóa, phương pháp số, lý thuyết xác suất, phương pháp thống kê, phương trình đạo hàm riêng và sự tương tác của các lĩnh vực này với tài chính, kinh tế, bảo hiểm và khoa học dữ liệu.

Ban tổ chức workshop xin trân trọng kính mời quý thầy cô/nhà nghiên cứu/nhà khoa học/nghiên cứu sinh/học viên/sinh viên quan tâm đăng ký và tham dự với thông tin cụ thể như sau

 

Thông tin cụ thể như sau:

 

Rất hân hạnh được đón tiếp tại workshop.

Trân trọng,


BTC Workshop