Tọa đàm “SRS 2023” kỳ 1 chủ đề "Trust and Bank Lending Technology"

Khoa Ngân hàng - Trường Kinh doanh UEH xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị và các bạn buổi tọa đàm với chủ đề “Trust and Bank Lending Technology”.

Tọa đàm “SRS 2023” kỳ thứ 1 với chủ đề “Trust and Bank Lending Technology” sẽ được tổ chức với sự tham gia của Diễn giả: Prof. Statnik Jean-Christophe - IAE University of Lille (link CV). 

Thông tin chi tiết về SRS2023 kỳ 01:

  • Thời gian: 10:30 (GMT +7) – Thứ sáu, ngày 24 tháng 03 năm 2023
  • Địa điểm: B1-204, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM)
  • Chủ đề: “Trust and Bank Lending Technology”
  • Diễn giả: Prof. Statnik Jean-Christophe - IAE University of Lille (link CV)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu không thể tham dự trực tiếp, quý vị có thể truy cập đường link của SRS2023 kỳ 1 tại: https://bit.ly/402B0ut Meeting Number: 2514 999 9000, Password: iJSSWT8JW38.

Thông tin chi tiết của buổi tọa đàm xin vui lòng liên hệ Mr. Thông (0902 485 289).