Tọa đàm "Tranh chấp tài chính - Ngân hàng: Một số bàn luận và định hướng phương thức giải quyết hiệu quả"

Thời gian: Ngày 25.11.2022

Địa điểm: Phòng B.1001 - Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM