GS.TS. Joseph F. Hair: Nhà nghiên cứu trẻ phải tin tưởng vào chính bản thân mình, tin là mình có thể làm được

09/12/2019 19:55 GMT+7

Đó là một trong những chia sẻ với các nhà nghiên cứu trẻ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) của GS.TS. Joseph F. Hair, Jr - Giám đốc Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh và Trưởng khoa Kinh doanh Cleverdon của Học viện Kinh doanh Mitchell, Đại học Nam Alabama. Ông hiện nằm trong Top 1% Giáo sư Kinh doanh và Kinh tế toàn cầu, nhờ vào những trích dẫn về nghiên cứu và thành tựu học thuật của mình, với tổng cộng hơn 196,000 trích dẫn trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.