Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

Lớp Bồi dưỡng đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn các nội dung chủ yếu có liên quan đến Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giúp chủ tài khoản, kế toán trưởng và người làm công tác kế toán tại các đơn vị cập nhật những quy định của Thông tư, Nghị định mới để thực hiện tốt vai trò công tác quản lý, tham mưu đề xuất trong quản lý tài chính tại đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Khóa 65 năm 2021

Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”. Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long thông báo mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Khóa 65.

Thông báo mở khóa Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên và Kế toán viên chính

Nhằm chuẩn hóa ngạch kế toán viên và kế toán viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ quan đảng trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long. Bổ túc hồ sơ để bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định của Nhà nước.Bổ túc hồ sơ để thi nâng ngạch công chức theo quy định của Nhà nước. Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính triển khai mở lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên và Kế toán viên chính, với các nội dung sau:

Phân hiệu Vĩnh Long - Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM Thông báo kết quả Xét tuyển bổ sung Đợt 1 - Khóa 47 - Đại học chính quy (Mã xét tuyển KSV)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH công bố điểm trúng tuyển xét tuyển phương thức xét tuyển dựa vào kết quả tổ hợp môn (PT3) và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (PT5) tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã xét tuyển KSV)

Ngành Kinh doanh nông nghiệp – Lựa chọn của những sinh viên muốn trở thành những nhà lãnh đạo và nhà quản lý kinh doanh trong tương lai

Ngành Kinh doanh nông nghiệp là ngành mới nổi trong khoảng 4 năm gần đây và được dự đoán sẽ là ngành nhiều tiềm năng phát triển với cơ hội công việc rộng mở trong kỷ nguyên số. Tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long (mã tuyển sinh: KSV), học sinh THPT toàn quốc đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh doanh nông nghiệp sẽ có khả năng trúng tuyển cao cùng cơ hội sở hữu 02 bằng cử nhân đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) khi đăng ký học song ngành với Kinh doanh quốc tế trong tổng thời gian đào tạo khoảng 4 năm.