Main Content

Tuyển sinh

UEH - Nơi đào tạo nhà quản lý và doanh nhân thành đạt

Xem thêm cổng tuyển sinh UEH

Tin tức

Thông tin mới nhất từ UEH

Xem thêm tin tức UEH

Sự kiện

Những sự kiện nổi bật sắp diễn ra tại UEH

Xem thêm sự kiện UEH
Manu Prakash

“Đến 2025, UEH sẽ trở thành trường Đại học nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế - kinh doanh, quản trị - luật, công nghệ; là nơi có môi trường đào tạo, nghiên cứu tiệm cận chuẩn quốc tế; phát triển năng lực làm việc của người học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động Việt Nam và quốc tế”

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Chủ tịch Hội đồng trường

Nghiên cứu

Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu

595Bài báo Scopus
370Bài báo ISI
Top 15Công bố quốc tế tại Việt Nam

Đào tạo

Chương trình, giáo trình nước ngoài và phương pháp giảng dạy hiện đại

Hợp tác

Kiểm định & Xếp hạng

Top 1000 Trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới

Giới thiệu

UEH - Ultimate Educational Harmony

Giới thiệu

1976
Thành lập
14
Khoa/Viện
Xem thêm Giới thiệu UEH

Khám phá UEH