Ảnh thumbnail
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Kế toán viên

23 tháng 05 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tại Vĩnh Long (Phân hiệu UEH tại Vĩnh Long) phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Kế toán viên với hơn 80 học viên.

Ảnh thumbnail
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa Bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục” cho giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long

17 tháng 05 2020

Ngày 16/5/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Trung tâm SEAMEO tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy hiện đại trong giáo dục” cho đội ngũ giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long.

Ảnh thumbnail
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh triển khai phần mềm thi trắc nghiệm tại Phân hiệu Vĩnh Long

16 tháng 05 2020

Chiều ngày 15/5/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức triển khai phần mềm thi trắc nghiệm cho đội ngũ giảng viên, viên chức tại Phân hiệu Vĩnh Long (PHVL)

Ảnh thumbnail
Công bố quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên và thành lập Đảng bộ Bộ phận Phân hiệu Vĩnh Long

08 tháng 05 2020

Ngày 06/5/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (VCEF) về trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh thumbnail
Hội nghị công bố và trao các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của Phân hiệu Vĩnh Long

24 tháng 04 2020

Chiều ngày 24/4/2020, tại Phân hiệu Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự của Phân hiệu Vĩnh Long.

Ảnh thumbnail
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng “Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS)” cho giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long

12 tháng 03 2020

Sáng ngày 02/3/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức khai giảng Khóa Bồi dưỡng “Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS cơ bản)” cho đội ngũ giảng viên Phân hiệu Vĩnh Long.