Tổng quan chương trình

- Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao (CLC) được thiết kế định hướng ngành/chuyên ngành ngay từ năm nhất. Do đó sinh viên được chọn ngành/chuyên ngành ngay từ đầu khóa học. 
- Cơ sở vật chất được trang bị hiện đại. Sĩ số khoảng 40 sinh viên/lớp.
- Giảng viên tham gia giảng dạy là những chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm.
- Được hỗ trợ nghiên cứu khoa học, kỹ năng mềm, tham quan thực hành tại các doanh nghiệp. Mỗi sinh viên chương trình CLC được tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên.
- Được tăng cường một số học phần chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh.