Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức

Ban Giám Hiệu

Lãnh đạo

Giảng viên - Nhà khoa học - Chuyên gia kinh tế

Viên chức UEH

CLICK ĐỂ XEM VÀ TẢI BROCHURE

Trải nghiệm UEH

Cảm nhận về UEH

"UEH là trường đại học có uy tín, được xã hội thừa nhận, là đơn vị luôn đổi mới, phát triển nhưng đảm bảo sự ổn định và đoàn kết. Đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn cao. Tôi đánh giá cao cách tiếp cận của UEH trong việc giảng dạy bằng giáo trình nước ngoài từ các trường đại học tiên tiến trên thế giới, gắn với thị trường."  
Ông Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

"Là một trường đại học đào tạo đa ngành về kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật có uy tín, UEH đã cung cấp cho tôi những kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, khả năng nghiên cứu, kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Đã có nhiểu thế hệ cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường trở thành những nhà quản lý và doanh nhân thành đạt, những người có ảnh hưởng đối với xã hội."

 

TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, Cựu sinh viên UEH khóa 19

"Học tập tại UEH không chỉ mang lại cho tôi những kiến thức nền tảng vững chắc về kinh tế - xã hội mà còn giúp tôi rèn luyện và phát triển khả năng lãnh đạo, thông qua các hoạt dộng đa dạng, sáng tạo của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên và những chương trình tình nguyện có ý nghĩa với cộng đồng."

 

Ông Phạm Đình Nguyên

Thị trưởng PhinDeli Town Buford, tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ, Cựu sinh viên UEH khóa 19