Ảnh thumbnail
Experimental and Quasi-Experimental Method for Environmental Economic Topics

Ngày 9 - 17 tháng 12 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Các chương trình Thạc sĩ UEH – Open day 2020

Ngày 30 tháng 11 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Chào mừng nguyên Thủ tướng Hàn Quốc đến UEH và Ra mắt chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc

Thời gian: 9:00 - 11:30, 29/11/2019

Địa điểm: Phòng A.103 và sảnh trước Hội trường A.116, cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Workshop: Rebranding Strategy - The Case of Western Sydney University / Tái thiết lập thương hiệu và bí mật thành công chiến lược đổi tên trường Đại học WSU

Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng A.103, cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu. phường 6, quận 3. TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thao viên chức - người lao động UEH năm 2019

Ngày 4 - 27 tháng 10 năm 2019

Ảnh thumbnail
The 6th International Conference on Government Performance Management and Leadership (GPML-2019)

Ngày 26 - 27 tháng 9 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Pre-conference Seminar on “How to write and publish on top-tier journals?”

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
2nd Asia Conference on Business and Economic Studies

8:00, ngày 13 tháng 09 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM