Ảnh thumbnail
Call for papers - International conference of business theories & practices (i-COB)

Deadline for submitting the abstract: 31 July, 2024

Conference dates: 21 – 22 November, 2024

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học chung về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á: 6th ACBES - 8th Garcombs - 2nd Iconics

Thời gian: Ngày 28 – 30 tháng 8, 2024.

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên - International Conference on Business and Finance (ICBF) 2024 (08-09/08/2024)

- Thời gian: 08 - 09/08/2024

- Địa điểm: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ảnh thumbnail
Tuyển thành viên tham gia Dự án Khởi nghiệp bền vững phát triển kinh tế (SEED 2024)

Thời gian tham gia: từ 24/07/2024 đến 03/08/2024. Sinh viên sẽ thực hiện dự án, tham gia tập huấn và sinh hoạt chung tại tỉnh Vĩnh Long xuyên suốt thời gian này.

Chi phí: 5.000.000/ sinh viên (Chi phí ưu đãi dành riêng cho sinh viên UEH)

Ảnh thumbnail
[UEH-CELG] - Call for papers - The International conference on Economics, Law and Government ELG 2024

Conference dates: July 30th – July 31st, 2024

Location: Campus B, 279 Nguyen Tri Phuong Street, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ảnh thumbnail
Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2024 “English Language Education in the Age of Artificial Intelligence - Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại trí tuệ nhân tạo”

Thời gian: dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 năm 2024 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh thumbnail
The 2nd International Conference "Resilience by Technology and Design" (RTD 2024): Fostering Sustainability

Dates: 15-18/07/2024

Venue: University of Economics Ho Chi Minh

Ảnh thumbnail
UEH Summer Camp 2024: Chương trình trao đổi sinh viên giữa các cơ sở đào tạo của UEH và các trường đối tác

Thời gian: 03 tuần (dự kiến từ ngày 15/7/2024 đến 31/7/2024)

Địa điểm: Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long