Ảnh thumbnail
Hội thảo quốc tế năm 2021 về “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số” (The 2021 International Conference on “Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era” - ICABDE)

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 18-19 tháng 12/2021

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo Luật thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

- Thời gian: 18/11/2021

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh thumbnail
Hội nghị chuyên đề “Economics and Business: Agendas for the Uncertain World” JABES Seminar Talks 2021 (JST 2021) - Tọa đàm Tháng 10

- Thời gian: 14g thứ HAI, ngày 12/10/2021

- Hình thức: Online qua nền tảng Zoom

Ảnh thumbnail
Regional Training on Transdisciplinary Approaches - Water Resources Management: Climate and Socioeconomic Change Adaptation in Trans-boundary Basins

DATES: 12th, 14th, 19th October 2021, 4 hours each day. (Dates are subject to change)

VENUE: Virtual via Zoom

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững"

- Thời gian: Ngày 03/10/2021

- Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Ảnh thumbnail
Cuộc thi sáng tác Slogan: "Cùng viết câu chuyện Đại học UEH đa ngành đến phát triển bền vững"

Ảnh thumbnail
Hội thảo ICBF 2021

- Thời gian dự kiến: 27 - 28/09/2021

- Địa điểm: Cơ sở B, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TPHCM

Ảnh thumbnail
UEH Marketing Day

- Thời gian: 09h00 ngày 24/9/2021

- Hình thức: Trực tuyến trên Cisco Webes