Ảnh thumbnail
The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2020)

Ngày 21 - 22 tháng 8 năm 2020

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
The International Conference on Business and Finance 2020

Time: 18-19 June 2020.

Venue: The University of Economics Ho Chi Minh City, 59C Nguyen Dinh Chieu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ảnh thumbnail
International Conference on Public Policy and Entrepreneurship

Time: June 06 2020.

venue: Campus A, UEH

Ảnh thumbnail
Experimental and Quasi-Experimental Method for Environmental Economic Topics

Ngày 9 - 17 tháng 12 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo Việt nam về Kế toán và Kiểm toán (VCAA) - Lần 1 (Năm 2019)

Thời gian: 14-15/12/2019

Địa điểm: Cơ sở A - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, 59C Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Các chương trình Thạc sĩ UEH – Open day 2020

Ngày 30 tháng 11 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo Nên hay không nên học MBA khi vừa tốt nghiệp đại học

Ngày 23 tháng 11 năm 2019

Phòng I201, Viện ISB, 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Ảnh thumbnail
Chào mừng nguyên Thủ tướng Hàn Quốc đến UEH và Ra mắt chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc

Thời gian: 9:00 - 11:30, 29/11/2019

Địa điểm: Phòng A.103 và sảnh trước Hội trường A.116, cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM