Ảnh thumbnail
Ngày hội Thực tập và việc làm TP. Hồ Chí Minh 2021 - UEH CAREER FAIR ONLINE 2021

Thời gian: 25 và 26 tháng 12 năm 2021 (Thứ Bảy, Chủ nhật)

Hình thức: Online

Ảnh thumbnail
Hội thảo quốc tế năm 2021 về “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số” (The 2021 International Conference on “Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era” - ICABDE)

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 18-19 tháng 12/2021

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học cấp quốc gia SOBC2021: “Tương lai của ngân hàng trong kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo”

- Thời gian: 08h00 ngày Thứ Sáu 10/12/2021

- Hình thức: Trực tuyến

Ảnh thumbnail
Tọa đàm ngôn ngữ: “Nâng cao hiệu quả học tiếng Anh độc lập”

- Thời gian: 14h00 - 15h30, Thứ Sáu, ngày 10/12/2021

- Hình thức: Trực tuyến

Ảnh thumbnail
EEPSEA Annual Conference 2021

Time: 01 - 03/12/2021

Platform: Online

Ảnh thumbnail
International Conference “Vietnam Digital Currency & Blockchain-Enabled Applications in International Trade”

Time: 08:30 (UTC+7), Tuesday, November 30, 2021

Platform: Zoom

Ảnh thumbnail
Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Vai trò của Kiểm toán công nghệ thông tin trong chuyển đổi số”

Thời gian: 9g00 – 11g00 Sáng Thứ Bảy ngày 27/11/2021

Cách thức: Trực tuyến

Ảnh thumbnail
Seminar trực tuyến chủ đề: “Monetary Policy and Central Banking at the Zero Lower Bound: Implications for the Inflation Targeting in the Post-Pandemic Era”.

- Thời gian: 15.30 (GMT+7) Thứ bảy, ngày 27/11/2021.

- Hình thức: Trực tuyến