Ảnh thumbnail
Hội thảo Quốc tế IPL 2022 (Innovative Philosophy and Law): “Rethinking life and normative order in a World of Conflicting Values: Transdisciplinary Perspectives from Asia”

- Thời gian tổ chức hội thảo: ngày 14 và 15/12/2022.

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TPHCM.

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đại học bền vững: Cơ hội và Thách thức” (Sustainable University Development: Opportunity and Challenge – SUDOC)

- Thời gian: ngày 8 tháng 12 năm 2022

- Địa điểm: Đại học Kinh tế TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo Khoa học Quốc tế Resilience by Technology and Design 2022

Trường Công nghệ và Thiết kế - Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH College of Technology and Design) cùng với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Resilience by Technology and Design - RTD” lần thứ nhất với chủ đề là “Smart Living”.

Ảnh thumbnail
Hội thảo: "Công cụ Toán - Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng, lần 4 - năm 2022"

- Thời gian tổ chức: ngày 11 tháng 11 năm 2022

- Hình thức: Kết hợp trực tiếp (tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex (sức chứa 1000 thành viên)

Ảnh thumbnail
10th International Conference on Emerging Challenges (ICECH): STRATEGIC ADAPTATION IN THE WORLD OF UNCERTAINTIES

November 4-5, 2022

Ảnh thumbnail
International conference on Applied Linguistics and Language Education 2022: “RECONNECTING AND THRIVING IN THE NEW NORMAL”

- Time: 21 – 22 October 2022

- Place: University of Economics Ho Chi Minh city

Ảnh thumbnail
Sustainable Mekong Workshop Series 2022 (SM): “Sustainable development in rural areas”

- Thời gian tổ chức: 23/09/2022

Ảnh thumbnail
The 4th Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2022)

- Date: August 29 – August 31, 2022

- Place: Campus A UEH