Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 các trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu và nhà nghề cần thiết để thành công trong ngành công nghiệp sự kiện và giải trí có tốc độ phát triển rất nhanh hiện nay. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về hoạch định sự kiện, lĩnh hội các kỷ năng bán và tiếp thị, tài trợ, hậu cần cho sự kiện, quản trị rủi ro, định ngân sách, lập chương trình sự kiện, mời gọi vận động viên và các nhân vật của công chúng, thiết kế các sự kiện và dịch vụ giải trí, quản trị nhân lực và các kỹ năng sử dụng máy tính và thiết bị tin học.

Sinh viên sẽ được học theo nhóm từ khâu hoạch định cho đến triển khai tổ chức sự kiện và dịch vụ giải trí. Các chương trình kiến tập và thực tập sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế về môi trường kinh doanh.

Chương trình này đặc biệt phù hợp cho các đối tượng sinh viên sau:

  • Có niềm đam mê hoạch định, triển khai và tổ chức sự kiện, cung ứng dịch vụ giải trí;
  • Có khả năng đáp ứng các hạn mốc thời gian hạn hẹp và gấp rút bằng cách sử dụng các kiến thức và kỹ năng quản lý thời gian, quản lý nhân sự và đảm bảo chất lượng dịch vụ;
  • Có khả năng dung hòa các ưu tiên cá nhân và các trách nhiệm nghề nghiệp;
  • Có nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng để sáng tạo và chịu áp lực để cống hiến cho công chúng các chương trình đột phá do mình đề xướng;
  • Biết cách động não và giải quyết vấn đề;
  • Có năng lực sử dụng tin học và các trình ứng dụng của chúng trong lĩnh vực quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí.

Chương trình được biên soạn được đầu tư công phu, có sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị nhận thực tập và Trường.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí quản trị viên tổ chức sự kiện, sáng tạo trải nghiệm, tổ chức dịch vụ giải trí; hoạch định sự kiện, tư vấn cho các chương trình giải trí; khởi nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và giải trí.