Thuế

Chương trình Cử nhân Quản lý thuế UEH mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp rộng lớn, tiềm năng phát triển mạnh trong lĩnh vực thuế cả ở các cơ quan nhà nước và các công ty tư nhân. Đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho các vị trí chuyên môn, quản lý ở các cơ quan quản lý thuế, các đại lý thuế, công ty tư vấn thuế, công ty kế toán - kiểm toán cũng như các bộ phận đòi hỏi sự am hiểu chuyên sâu về thuế tại các công ty trong và ngoài nước. Nền kinh tế số, hội nhập kinh tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ về thuế tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về quản lý thuế, tư vấn thuế, hoa5hc định thuế và đại lý thuế. Chính vì vậy, mục tiêu chung của chương trình Quản lý thuế UEH là chuẩn bị cho bạn:

 • Nền tảng kiến thức vững chắc về Tài chính- Ngân hàng, kế toán, kiểm toán liên quan đến thị trường tài chính và báo cáo tài chính;
 • Kiến thức chuyên sâu về quản lý và tuân thủ thuế đối với các loại thuế trong nước, thuế quốc tế.
 • Khả năng phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp hiệu quả cho các nghiệp vụ thuế phát sinh, tư vấn thuế và hoạch định thuế;
 • Các kỹ năng cá nhân quan trọng cần thiết để theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực thuế. Bạn sẽ được chuẩn bị các phẩm chất cần thiết để trở thành các chuyên gia, nhà quản lý xuất sắc trong lĩnh vực thuế.

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình Quản lý thuế sẽ giúp bạn phát triển tư duy định lượng và năng lực thông tin để có thể trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thuế. Chương trình Quản lý thuề UEH đã và đang phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý thuế, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về tư vấn thuế, cũng như các đại lý thuế, các công ty kế toán kiểm toán uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bạn sẽ được học những kinh nghiệm quý báu thông qua các giảng viên thực tế từ doanh nghiệp, tham quan doanh nghiệp và tham gia các khóa huấn luyện tại các doanh nghiệp đầu ngành. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản lý thuế UEH, bạn sẽ có việc làm ngay tại các công ty dịch vụ vế thuế và có cơ hội lớn để trở thành những nhà quản lý cấp trung khoảng 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Ngoại ngữ 
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và ứng dụng
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính 
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định Thuế
 • Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng
 • Tài chính công
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường và các định chế tài chính 
 • Kế toán tài chính nâng cao
 • Nguyên lý thuế
 • Luật doanh nghiệp
 • Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
Kiến thức chuyên ngành 
 • Đạo đức Thuế
 • Luật quản lý thuế
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Thuế gián thu
 • Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Thuế Thu nhập Cá nhân
 • Thuế Tài sản
Kiến thức chuyên ngành tự chọn 
 • Thuế Quốc tế
 • Thực hành thuế
 • Kiểm toán
 • Kế toán quản trị
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
 • Thương mại điện tử
 • Kế toán thuế
 • Đầu tư công

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Áp dụng những nguyên lý cơ bản về kinh tế – Tài chính – Quản trị , lý luận chính trị - xã hội và pháp luật vào các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực thuế.
 • Phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, sự tuân thủ của người nộp thuế.
 • Thực hành được các nghiệp vụ thuế và các dịch vụ về thuế.
 • Hoạch định thuế cho doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động kinh doanh.
 • Tư vấn thuế cho doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động kinh doanh.
2. Kỹ năng:
 • Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả bằng lời và không lờit heo cách thích hợp về cấp độ, phong cách, phương tiện và văn hóa giao tiếp.
 • Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản theo cách thích hợp về thể loại, rõ ràng về bố cục, chính xác về nội dung vàchỉnh chu về hình thức.
 • Phối hợp hiệu quả với những người khác trong nhóm đa dạng để cùng hướng đến một kết quả chung tốt nhất.
 • Chứng minh các kỹ năng tiếng Anh (chứng chỉ TOEIC 500), kỹ năng máy tính và mạng (chứng chỉ IC3) và kỹ năng tin học vănphòng (chứng chỉ MOS).
 • Tìm kiếm, sắp xếp, phân loại, đánh giá, sử dụng và quản lý thông tin (năng lực thông tin); thu thập, phân tích và giải thích số liệu (tư duy định lượng); tổ chức và phối hợp nhiều công việc khác nhau trong một dự án.
 • Sử dụng các kỹ năng tư duy thích hợp (tư duy phản biện, tư duy thực tiễn, tư duy sáng tạo) để giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định hoặc đề xuất ý tưởng mới.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Chứng tỏ là một người có trách nhiệm với bản thân và đội nhóm, sống theo các nguyên tắc đạo đức; một công dân có trách nhiệm với cộng đồng và tổ quốc; một nhà lãnh đạo hiệu quả, biết phục vụ vì phúc lợi của người khác, coi trọng sự khác biệt và có đạo đức môi trường.
 • Chứng tỏ là một người có tư duy cầu tiến và tính hiếu kỳ thông qua học tập và làm việc chăm chỉ, tìm kiếm thử thách và biết lắng nghe những góp ý, phê bình của những người xung quanh.
 • Thể hiện là một người có tinh thần học tập suốt đời thông qua việc xây dựng một chương trình và kế hoạch học tập, trở thành một người học tự định hướng, học tập độc lập cả trước và sau khi tốt nghiệp.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí liên quan đến tài chính, thuế, hải quan ở các cơ quan trung ương và địa phương; các doanh nghiệp, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong nước và quốc tế; công ty tư vấn thuế trong nước và quốc tế.