Tiếng Anh thương mại

Đào tạo cử nhân chuyên ngành tiếng Anh Thương mại có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế và ở các lĩnh vực chuyên môn khác đòi hỏi người lao động phải có trình độ năng lực tiếng Anh thành thạo. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại với năng lực chuyên môn và các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có đủ điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính trong nước hoặc quốc tế, các cơ quan hoặc các văn phòng đại diện, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục khác nhau sau khi đã bổ sung kiến thức và kỹ năng sư phạm.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác - Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đại cương văn hóa Việt Nam
 • Dẫn luận ngôn ngữ học 
 • Tiếng Việt thực hành
 • Tin học trong kinh doanh
 • Kinh tế vi mô 1
 • Kinh tế vĩ mô 1
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng TATM1 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 1)
 • Kỹ năng TATM2 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 2)
 • Kỹ năng TATM3 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 3)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành
 • Ngữ âm - Âm vị học 
 • Từ vựng học 
 • Ngữ nghĩa học 
 • Hình thái - Cú pháp học 
 • Văn hóa Anh - Mỹ 
 • Kỹ năng TATM4 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 4)
 • Kỹ năng TATM5 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 5)
 • Kỹ năng TATM6 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc 6)
 • Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh 
 • Quản trị học
 • Kiến thức chuyên ngành bổ trợ (dạy bằng tiếng Anh)
 • Marketing căn bản
 • Quản trị kinh doanh quốc tế 
 • Luật Kinh Doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực  
 • Quản trị xuất nhập khẩu  
Kiến thức chuyên ngành
 • Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa 
 • Biên dịch thương mại 
 • Kỹ năng Viết học thuật
Kiến thức chuyên ngành tự chọn 
 • Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Luật 

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 •  (Sử dụng/Áp dụng) những kiến thức đại cương nền để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của ngành ngôn ngữ Anh
 • (Vận dụng) những kiến thức nâng cao về tiếng, về ngôn ngữ học cũng như các kiến thức về giao tiếp kinh doanh liên văn hóa
 • (Nắm bắt) kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý cần thiết để phục vụ mục đích học tập tiếng Anh chuyên ngành đồng thời tạo cho người học lợi thế cạnh tranh cơ hội việc làm
 • (Hiểu) các lý thuyết về biên dịch trong lĩnh vực kinh tế - thương mại để ứng dụng trong công tác chuyên môn
 • (Có) kiến thức tin học tương đương trình độ IC3, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành và khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho học tập và công việc chuyên môn.
 • (Vận dụng) kiến thức thực tế về ngành đào tạo thông qua học kỳ doanh nghiệp và báo cáo thực tập vào cuối khóa
 • (Tự lập kế hoạch) kiến thức về lập kế hoạch, và tổ chức các hoạt động trong một lĩnh vực nhất định
 • (Biết) kiến thức cơ bản về quản lý các hoạt động chuyên môn
2. Kỹ năng
 • Năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành kinh tế- thương mại (nghe-nói-đọc-viết) cấp độ C1 Khung Châu  u chung (CEFR - Common European Framework Reference) tương đương với chứng chỉ quốc tế BEC Higher và IELTS 7.0
 • Kỹ năng học tập hiệu quả, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề về ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết để tác nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và giao tiếp quốc tế có sử dụng tiếng Anh
 • Kỹ năng trình bày, phân tích vấn đề, và đưa ra hướng giải quyết phù hợp kỹ năng tư duy phản biện
 • Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm
 • Kỹ năng tư duy phản biện, phê phán
 • Kỹ năng giao tiếp bằng một trong những ngoại ngữ 2 ở trình độ như sau: Tiếng Nga (TRKI 1), Tiếng Pháp (DELF B1/ TCF niveau 3), Tiếng Đức (B1 ZD), Tiếng Trung (HSK Cấp độ 3), Tiếng Hàn (TOPIK3- trung cấp 1), Tiếng Nhật (JLPT N4)
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để hoàn thành các công việc được giao trong các điều kiện làm việc khác nhau.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong khi thực hiện các công việc được giao.
 • Có thể hỗ trợ, hướng dẫn, và giám sát công việc của đồng nghiệp khi làm việc nhóm.
 • Có thể đưa ra những quyết định mang tính chuyên gia về các vấn đề có liên quan đến ngôn ngữ Anh, đặc biệt ngôn ngữ Anh trong lĩnh vực kinh thương; có thể bảo vệ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và khoa học cho các kết luận chuyên môn của mình.
 • Có thể lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực.
 • Có thể đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn của mình.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các phòng kinh doanh, bộ phận xuất nhập khẩu, bộ phận logistics, marketing tại các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng tiếng Anh; các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý...); các bộ phận biên tập và dịch thuật tại các tòa soạn báo, tạp chí hoặc các đài truyền hình...