Chuyên ngành hệ thống thông tin kinh doanh (Ngành hệ thống thông tin quản lý)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Kiến thức ngành: 12
 • Kiến thức chuyên ngành: 24
 • Thực tập và tốt nghiệp: 10
 • Tổng số tín chỉ: 46
1. Kiến thức:
1.1 Kiến thức chung
 • Kiến thức về hệ thống quản lý và kinh doanh trong tổ chức. 
 • Kiến thức về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho quản lý và kinh doanh trong tổ chức.
 • Kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh trong tổ chức.
 • Kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Có kiến thức về các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh.
 • Có kiến thức về cơ sở công nghệ thông tin.
 • Có kiến thức về phương pháp, cách thức tổ chức và tư duy hệ thống để ứng dụng các mô hình công nghệ thông tin vào thực tế quản lý và kinh doanh của tổ chức.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế và lập trình để xây dựng các hệ thống thông tin trong tổ chức.
 • Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn với sự hỗ trợ của máy tính nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định.
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Nắm vững kiến thức cơ bản từ các khối ngành quản trị và marketing.
 • Nắm vững kiến thức cơ bản từ các khối ngành kế toán và tài chính.
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Biết sử dụng và tư vấn các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh thông qua các phần mềm như ERP (quản trị nguồn lực doanh nghiệp), SCM (quản trị chuỗi cung ứng), HRM (quản trị nguồn nhân lực), CRM (quản trị quan hệ khách hàng), ....
 • Biết xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Biết quản trị, khai thác và phân tích dữ liệu của tổ chức.
 • Biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ việc phân tích, thiết kế và xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin. 
2.2 Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và giao tiếp. 
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống.
 • Có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.