Kinh doanh quốc tế (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế
Kiến thức ngành
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh 
 • Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Mô hình kinh doanh và khoa học ứng dụng
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Dự án kinh doanh quốc tế 
Tự chọn
 • Marketing quốc tế 
 • Marketing kỹ thuật số 
 • Quản trị đa văn hóa
 • Hành vi tổ chức trong kinh doanh
 • Nghiên cứu marketing
 • Thương mại trong kỷ nguyên số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Áp dụng được kiến thức đại cương về triết học, an ninh quốc phòng, chính trị và pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội. 
 • Đánh giá và vận dụng sáng tạo kiến thức ngành kinh doanh quốc tế  bao gồm kiến thức về Kinh doanh quốc tế tại Châu Á, kinh doanh quốc tế, marketing, quản trị học, tài chính, logistics, thương mại.
 • Đánh giá và vận dụng sáng tạo kiến kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế bao gồm quản trị chiến lược đa quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu, dự án kinh doanh quốc tế, quản trị đa văn hóa.
 • Áp dụng kiến thức công nghệ thông tin (ERP, dữ liệu, mạng truyền thông, internet, phần mềm, hệ thống thông tin) và đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification) phục vụ cho quản trị, phân tích kinh doanh và điều hành hoạt động kinh doanh quốc tế
2. Kỹ năng
 • Thành thạo được các kỹ năng cơ bản về phân tích đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm tìm hiểu môi trường kinh doanh quốc tế, yếu tố tạo sự khác biệt giữa các quốc gia, giới thiệu các chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình tổ chức kinh doanh quốc tế.
 • Thành thạo được các kỹ năng cơ bản về giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế bao gồm phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, đưa ra các hướng giải quyết 
 • Vận dụng một cách sáng tạo tư duy hệ thống và logic bao gồm tập trung vào việc giải quyết các vấn đề chính và tuân thủ các chuẩn mực trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Áp dụng các kỹ năng phản biện phê phán và vận dụng tư duy sáng tạo góp phần đổi mới và cải tiến liên tục trong công việc. 
 • Thành thạo các kỹ năng đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp để cải tiến chất lượng công việc.
 • Sáng tạo linh hoạt trong các kỹ năng làm việc nhóm bao gồm tổ chức và lãnh đạo nhóm, và hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả.
 • Sáng tạo linh hoạt trong các kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả, biết lắng nghe, truyền đạt rõ ràng, giao tiếp tự tin, thuyết trình thuyết phục trước công chúng và khách hàng.
 • Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc, đạt được trình độ TOEIC 650 khi ra trường cũng như kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu tiếng Anh từ các nguồn quốc tế uy tín.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Khả năng xử lý làm việc độc lập, sáng tạo theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Coi trọng giá trị về năng lực quản lý và lãnh đạo.
 • Coi trọng tinh thần học tập suốt đời: tự nghiên cứu khoa học, nâng cao và đổi mới kiến thức, biết cách cập nhật và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn vận hành; nâng cao khả năng nhận biết điểm mạnh yếu trong nguồn lực bản thân và bên ngoài giúp tự cải thiện nâng cao năng lực, cũng như tổ chức và sắp xếp công việc, chủ động lập kế hoạch nghề nghiệp cá nhân.
 • Tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh thần đạo đức, công bằng và trách nhiệm với cộng đồng bao gồm giữ chữ tín và cam kết; nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy định của Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp; tham gia giải quyết các vấn đề đạo đức xã hội và có đạo đức nghề nghiệp.
 • Coi trọng giá trị về việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, quản trị sự thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế.