Ngoại thương (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế
Kiến thức ngành
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh 
 • Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Mô hình kinh doanh và khoa học ứng dụng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Dự án kinh doanh quốc tế 
Tự chọn
 • Marketing toàn cầu
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị dịch vụ
 • Vận tải và bảo hiểm
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Quản trị bán hàng

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

1. Kiến thức:
1.1 Kiến thức chung
 • Hiểu rõ các lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô và vận dụng trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, tư duy logic và phương pháp nghiên cứu khoa học.
 • Nắm vững các kiến thức chung về khoa học quản trị để ra quyết định quản lý.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu biết về chính sách thương mại quốc tế, các khu vực mậu dịch và xem xét sự tác động của các yếu tố này tới hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế của một doanh nghiệp. 
 • Hiểu và phân tích nhạy bén các biến động của thị trường quốc tế và nghiên cứu cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư, tìm kiếm khách hàng, xây dựng mối quan hệ với các đối tác từ các biến động thị trường này.
 • Kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ logistics quốc tế, bao gồm: các phương thức vận chuyển, giao hàng, kho hàng... 
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Có kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau.
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 600 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Có chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá: về những tác động của các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội… đến môi trường kinh doanh, về năng lực cạnh tranh, hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng nghiên cứu, dự báo: xu hướng thị trường, cạnh tranh, sự thay đổi nhu cầu, hành vi của khách hàng.
 • Kỹ năng quản trị: hoạch định và thực thi chiến lược và kế hoạch kinh doanh.
 • Kỹ năng và tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng mới trong kinh doanh.
 • Kỹ năng tự nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp chuyên môn.
 • Có khả năng sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) để nắm vững hoạt động quản trị doanh nghiệp.
2.2 Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích tình huống.
 • Thành thạo ngoại ngữ để giao tiếp, đàm phán thương mại quốc tế.
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.
 • Có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, chuyên nghiệp trong công việc.
 • Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân