Chuyên ngành bất động sản (Ngành kinh tế)

Chương trình Bất động sản văn bằng 2 tại trường Đại học Kinh tế là chương trình đào tạo về bất động sản bậc đại học hướng tới phát triển bền vững về môi trường và xã hội. Chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu trên thế giới, mang tính chọn lọc, và cố gắng bám sát thực tế Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cũng đảm bảo hàm lượng học thuật quan trọng tương đương bất kỳ chương trình khác trên thế giới, cho phép sinh viên có được sự chuẩn bị đầy đủ.

Nhằm tạo được thế mạnh riêng và có định hướng nghề nghiệp phù hợp, sinh viên có thể chọn học các môn tự chọn để tạo cho mình thế mạnh cạnh tranh nghề nghiệp riêng. Gợi ý có thể chọn nhóm môn để bổ trợ cho kinh nghiệm và văn bằng sẵn có. Sinh viên cũng có thể chọn nhóm môn tạo thành thế mạnh trong hai lĩnh vực phổ biến là phát triển bất động sản và đầu tư bất động sản.

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết, đa dạng và phù hợp ngành bất động sản tại Việt Nam, cho phép sinh viên khi tốt nghiêp có thể chọn tham gia thị trường lao động trong lĩnh vực này hoặc học lên cao. Chương trình tạo ra những chuyên viên có kiến thức trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh liên quan đến bất động sản, hiểu được mối quan hệ giữa phát triển đô thị và phát triển bền vững, và có trách nhiệm xã hội. Với kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm, tư duy khoa học, và hiểu biết nhất định về thị trường bất động sản trong nước và thế giới, cử nhân từ chương trình có thể đảm nhận vị trí công việc có liên quan đến bất động sản tại các tổ chức và doanh nghiệp.