Kinh doanh thương mại (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh doanh quốc tế
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
Kiến thức ngành
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Thương mại trong kỷ nguyên số
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
Kiến thức chuyên ngành
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị bán lẻ
 • Nghiên cứu Marketing
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Dự án kinh doanh quốc tế
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Marketing trong kỷ nguyên số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

1. Kiến thức
1.1 Kiến thức chung
 • Ngành kinh doanh thương mại đào tạo các kiến thức về thương mại trong nước và thương mại quốc tế, tạo sự tự tin để có thể thành công trong kinh doanh. Giai đoạn đầu, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở khối ngành và kiến thức ngành. Kiến thức cơ sở khối ngành bao gồm các nội dung như kinh tế vĩ mô, vi mô, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, nền tảng cơ bản của quản trị,  nguyên lý kết toán, marketing cơ bản. 
 • Kiến thức ngành thương mại trang bị các nội dung về quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực, hành vi khách hàng, giao tiếp kinh doanh.
 • Kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Kiến thức chuyên ngành kinh doanh thương mại đào tạo cho sinh viên có đủ khả năng để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại nói chung và thương mại bán lẻ, bao gồm kiến thức chuyên sâu như marketing quốc tế, quản trị bán hàng, quản trị bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị dịch vụ, quản trị thương hiệu, thương mại điện tử, quản trị chỗi bán lẻ.  
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Sinh viên ngành thương mại được trang bị các kiến thức bổ trợ thông qua các nội dung bao cáo chuyên đề, báo cáo ngoại khóa nhằm huấn luyện các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm.
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Có chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới tác động đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  
 • Kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty. Kỹ năng quản trị hoạt động bán hàng, hệ thống phân phối, quản lý các hoạt động bán lẻ, quản lý mô hình kinh doanh theo chuỗi, trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp và dịch vụ.
 • Kỹ năng quản lý kho, và dự báo nhu cầu, để triển khai thực hiện quản trị hoạt động mua hàng, nghệ thuật mua hàng và quản lý hàng tồn kho.
2.2  Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích tình huống.
 • Phát triển khả năng suy luận trong kinh doanh giúp hoàn thiện tư duy chiến lược; kỹ năng giao tiếp, đàm phán kinh doanh, soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh.
 • Có khả năng sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) để nắm vững hoạt động quản trị doanh nghiệp.
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của cơ quan, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh. 
 • Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc. 
 • Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng.
 • Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.