Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh ISB MBA do UEH-ISB trực tiếp xây dựng và đào tạo.

Chương trình được thành lập với mục tiêu rèn luyện sự nhạy bén trong môi trường kinh doanh, phát huy kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, sau cùng là mở rộng con đường phát triển sự nghiệp của người học hướng tới trở thành các nhà quản lý, lãnh đạo hàng đầu.

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh ISB MBA kéo dài trong 2 năm gồm các nhóm môn học nền tảng, chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu giải quyết vấn đề chuyên sâu và kết thúc với một dự án doanh nghiệp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ISB MBA

Thông tin liên hệ:

Viện đào tạo quốc tế ISB

  • Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3920 9999
  • Website: isb.edu.vn
  • Email: Info@isb.edu.vn