Ngành Kinh tế phát triển

Ngành Quản lý kinh tế

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kinh doanh thương mại

​Ngành Tài chính - Ngân hàng

​Ngành Kế toán

​Ngành Luật kinh tế

​Ngành Quản lý công

​Ngành Chính sách công

​Ngành Thống kê

​Ngành Toán ứng dụng

​Ngành Kinh tế chính trị