Chuyên ngành công cụ và thị trường tài chính (Ngành tài chính - ngân hàng)

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, chương trình Công cụ và Thị trường tài chính theo hướng ứng dụng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về công cụ và thị trường tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý nhằm giúp học viên trở thành những chuyên viên cấp trung và cao, nhà quản lý cấp trung và cao trong các định chế tài chính ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Đối tượng dự thi đầu vào trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công cụ và Thị trường tài chính, phải có bằng đại học ngành Tài chính –Ngân hàng, hoặc tốt nghiệp đại học khối kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo quy định của trường nếu tốt nghiệp ngành khác.

Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

 • Nắm vững kiến thức chuyên sâu về công cụ tài chính và các hoạt động trên thị trường tài chính.
 • Phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công cụ thị trường tài chính.
 • Ứng dụng lý thuyết, phân tích phản biện và sáng tạo trong công việc liên quan đến các hoạt động đầu tư, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư trên thị trường tài chính.
 • Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết những vấn đề trong các hoạt động đầu tư, môi giới, quản lý quỹ và các hoạt động khác trên thị trường tài chính.
 • Quản lý hoạt động của công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác
 • Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc và hoạt động kinh doanh

Cấu trúc chương trình

 • Kết cấu chương trình đào tạo hợp lý, được thiết kế trên cơ sở tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến ở các trường đại học trên trên thế giới.
 • Đội ngũ giảng viên giỏi được đào tạo từ các các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước.
 • Môi trường học tập năng động, phương pháp giảng dạy phát huy tính sáng tạo cho người học thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, xử lý tình huống, xử lý các vấn đề phát sinh thực tế trên thị trường tài chính.
 • Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho người học phân tích xử lý dữ liệu, lập mô hình và quản lý danh mục đầu tư, quản lý đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn phù hợp xu hướng phát triển thị trường tài chính trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0.
 • Cơ hội chuyển đổi linh hoạt chương trình đạo tạo thạc sĩ nghiên cứu trong và ngoài nước.

      Với kiến thức và kỹ năng đạt được trong quá trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp người học tự tin đưa ra quan điểm phân tích và giải quyết một cách chính xác và hiệu quả các vấn đề liên quan đến hoạt động trên thị trường tài chính, gợi ý chính sách quản trị cần thiết. Có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tại các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, doanh nghiệp.