Kinh doanh quốc tế

Cung cấp những kiến ​​thức nâng cao và kỹ năng về quản lý và vận hành doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu, với những nội dung chuyên sâu về kinh doanh toàn cầu, vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu, nguồn nhân lực đa quốc gia, chiến lược toàn cầu, phân tích kinh doanh, chiến lược marketing toàn cầu.

Những người đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh và các cơ quan quản lý kinh doanh quốc tế 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phân tích dữ liệu

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Quản trị kinh doanh toàn cầu
 • Quản trị tài chính đa quốc gia
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Phân tích kinh doanh
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Tự chọn

 • Marketing quốc tế
 • Quản trị marketing
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị mối quan hệ khách hàng
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị dịch vụ
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế và chính sách
 • Marketing kỹ thuật số
 • Thương mại điện tử

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận các vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như marketing, kinh doanh, nhân sự, mua hàng; phân tích xuất khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Hoặc làm đại diện tiếp thị quốc tế, phụ trách thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.