Kinh doanh thương mại

Cung cấp những kiến ​​thức nâng cao và kỹ năng về quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và bán lẻ, với những nội dung chuyên sâu về kinh doanh thương mại, quản lý chuỗi bán lẻ, chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Chương trình này phù hợp với học viên đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại của các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phân tích dữ liệu

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Quản trị kinh doanh toàn cầu
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị tài chính quốc tế

Tự chọn

 • Marketing toàn cầu
 • Truyền thông marketing kỹ thuật số
 • Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
 • Quản trị mối quan hệ khách hàng
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị bán hàng
 • Phân tích kinh doanh
 • Marketing trong kinh doanh
 • Logistics quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Marketing kỹ thuật số
 • Thương mại quốc tế và chính sách

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh thương mại có thể đảm nhận các vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như kinh doanh, mua hàng, dịch vụ khách hàng, trong các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại và dịch vụ. Hoặc làm chuyên viên thương mại của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.