Ngân hàng

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, chương trình Ngân hàng theo hướng ứng dụng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng: Nắm vững kiến thức chuyên ngành ngân hàng và tài chính trên cơ sở đó có thể phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề có liên quan. Có khả năng ứng dụng lý thuyết trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính và các kỹ năng thực tế liên quan trong các định chế tài chính khác. Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết vấn đề khó khăn và thử thách trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu big data trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng. Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc.

Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 18 tín chỉ

 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Chính sách tiền tệ
 • Ngân hàng thương mại hiện đại
 • Ngân hàng quốc tế nâng cao
 • Quản trị định chế tài chính
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính

Tự chọn

 • Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân
 • Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel
 • Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay
 • Ngân hàng đầu tư
 • Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng
 • Tài trợ dự án
 • Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
 • Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro 
 • Đạo đức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Ngân hàng kỹ thuật số
 • Marketing dịch vụ tài chính

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán và định chế tài chính khác tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.