Chuyên ngành tài chính (Ngành tài chính - ngân hàng)

 

Những người đã tốt nghiệp đại học, có ý định nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp và tiệm cận với xu hướng đào tạo thạc sĩ tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới.

trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính có tính toàn cầu.

Nội dung chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo và có tính tương thích với các chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính tiên tiến trên thế giới. Nội dung các môn học xoay quanh các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản trị rủi ro v.v.

Bên cạnh việc sử dụng các giáo trình hiện đại và kinh điển về tài chính trên thế giới, nội dung chương trình đào tạo còn thường xuyên được cập nhật các tình huống (case study) có tính thực tiễn cao, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính trong nước và thế giới.

Cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc và phát triển triển nghề nghiệp một cách thuận lợi trong một môi trường chuyên nghiệp và hội nhập dễ dàng với thị trường lao động toàn cầu.