Tài chính

Chương trình Thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao, tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế. Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty (đặc biệt là các bộ phận tài chính), ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, công ty kiểm toán và công ty tư vấn.

Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 18 tín chỉ

Học phần tự chọn: 10 tín chỉ

Kiến thức cho học viên hướng nghiên cứu: 08 tín chỉ

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Am hiểu và có khả năng vận dụng thông thạo kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính, tài chính hành vi, định giá doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, M&A;
 • Nắm vững những nguyên tắc, công cụ và phương pháp thực hành trong phân tích, đầu tư, định giá, quản trị rủi ro, và dự báo nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh và đầu tư;
 • Có hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc đạo đức, các chuẩn mực và quy tắc nghề nghiệp trong hoạt động tài chính và lĩnh vực đầu tư;
2. Kỹ năng
 • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, và vận dụng kiến thức tài chính nhằm giải quyết các vấn đề trong tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, đạo đức, thể chế và phương diện toàn cầu;
 • Có kỹ năng hệ thống hóa, mô hình hóa, tương tác, nghiên cứu, phát triển và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính;
 • Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong công việc, nhận diện và xử lý các tình huống chuyên môn, các cơ hội đầu tư. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng trình bày và báo cáo kết quả phân tích.
 • Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và đánh giá sâu sắc; có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính hướng ứng dụng, học viên có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân, trong nước và quốc tế, như:

 • Quản lý tài chính/ Giám đốc tài chính tại các công ty
 • Các ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư
 • Công ty tài chính, công ty kiểm toán, công ty tư vấn
 • Các công ty đa quốc gia.