Chuyên ngành toán kinh tế (Ngành toán kinh tế)

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Toán kinh tế cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về Toán học ứng dụng trong kinh tế; khả năng liên hệ những kiến thức Toán kinh tế được học với các vấn đề thực tiễn và khả năng ứng dụng các mô hình toán học,  các phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khác nhau phát sinh trong thực tiễn. Ngoài ta, người học cũng có thể đánh giá kết quả giải quyết bài toán liên quan đến chuyên ngành. Chương trình cũng giúp rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy và lập luận chặt chẽ của Toán học, tư duy thuật toán và phương pháp tiếp cận khoa học đối với các vấn đề thực tế. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng tư duy toán, có thể làm việc độc lập, có khả năng thích ứng và cập nhật với những kiến thức mới, có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Toán kinh tế của khoa được xây dựng theo hướng tiếp cận với chương trình đào tạo tương tự ở các nước trên thế giới, khả thi trong điều kiện Việt Nam.

Đối tượng người học

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học.

Điều kiện xét tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cấu trúc chương trình

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Khoa phụ trách

Học phần học trước

Thứ tự ưu tiên HP tự chọn

Tên tiếng Anh

 

Kiến thức chung

 

 

10

 

 

 

 

1

Triết học

C

 

4

LLCT

 

 

Philosophy

2

Tiếng Anh

C

 

4

NNKT

 

 

English

3

Phương pháp nghiên cứu trong Toán kinh tế

C

 

2

TTK

 

 

Research methods in economic mathematics

 

Kiến thức ngành

 

 

13

 

 

 

 

4

Mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng

C

 

3

TTK

 

 

Stochastic models and application

5

Kinh tế lượng chuyên ngành

C

 

3

TTK

 

 

Specialized Econometrics

6

Tối ưu phi tuyến

C

 

3

TTK

 

 

Nonlinear programming

7

Giải tích số

C

 

2

TTK

 

 

Numerical Analysis

8

Phân tích dữ liệu với ngôn ngữ R

C

 

2

TTK

 

 

Data analysis with R

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

15

 

 

 

 

9

Phân tích chuỗi thời gian và dự báo

 

O

3

TTK

5,8

3

Time series analytics and forecasting

10

Điều khiển tối ưu trong Kinh tế nâng cao

 

O

3

TTK

6

2

Optimal control in economics

11

Hệ động lực và ứng dụng

 

O

3

TTK

 

1

Dynamical Systems and applications

12

Bài toán ngược trong kinh tế

 

O

3

TTK

 

6

Inverse problem in economics

13

Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng

 

O

3

TTK

7,13

4

Partial Differential Equations and Applications

14

Thống kê Bayes

 

O

3

TTK

5,8

7

Bayesian Statistics

15

Phương pháp số cho bài toán giá trị biên

 

O

3

TTK

 

5

Numerical methods for boundary value problem

16

Luận văn

 

 

7

 

 

 

Thesis

 

Tổng cộng

 

 

45

 

 

 

Total

 

Kiến thức

Chương trình thạc sĩ Toán kinh tế trang bị cho học viên các kiến thức về Toán học sát với thực tiễn, do vậy học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Toán kinh tế có khả năng:

  • Hệ thống các kiến thức và phương pháp sử dụng các mô hình và các phương trình toán học để mô tả cơ cấu, sự vận hành các hệ thống trong từng lĩnh vực ứng dụng;
  • Vận dụng được các kiến thức vào nghiên cứu giải quyết các vấn đề liên quan đến Toán kinh tế, đặc biệt trong kinh tế - tài chính;
  • Thích ứng và cập nhận những kiến thức mới trên nền tảng những kiến thức đã được trang bị;
  • Phát hiện và tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.
  • Tổng hợp, so sánh và đánh giá những giải pháp cho các thực tiễn để tìm ra giải pháp tối ưu.
  • Thực hiện các giải pháp giải quyết cho những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

Kỹ năng

Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Toán kinh tế có khả năng:

  • Làm việc độc lập và tự chủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn;
  • Phân tích, tổng hợp và vận dụng các kiến thức đã tích luỹ trong quá trình học vào thực hành nghề nghiệp thực tế;
  • Sáng tạo trong xử lý các tình huống và kỹ năng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh Toán kinh tế theo yêu cầu, mục tiêu đặt ra;
  • Sử dụng các phần mềm để phục vụ cho việc ứng dụng kiến thức trong chương trình vào thực tiễn.