Ngành Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế phát triển

​Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kinh doanh thương mại

​Ngành Kế toán

​Ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

​Ngành Thống kê

​Ngành Luật kinh tế