Thông tin liên hệ

Hợp tác trong nước

 • Phòng Marketing - Truyền thông
 • Phòng A2.09, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84.28) 3823 5778
 • Hotline: (+84) 2888 271 076
 • Fax: (+84.28) 3822 6939
 • Email: comm@ueh.edu.vn

Hợp tác quốc tế

 • Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế
 • Phòng A1.12, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38295603 - (028) 38274991
 • Fax: (+84.28) 38241186
 • Email: rmic@ueh.edu.vn