Thực hiện chiến lược trở thành Đại học Đa ngành và Bền vững, có uy tín và vị thế trong giáo dục đại học của khu vực và thế giới, bên cạnh Phân hiệu UEH Vĩnh Long, UEH đã chính thức thành lập 03 Trường thành viên thuộc UEH gồm: 

Song song đó, UEH đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự với các giảng viên là Giáo Sư, Tiến sĩ được đào tạo từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước, có chuyên môn sâu, uy tín khoa học cao. Đồng thời, có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác nghiên cứu khoa học thông qua nhiều công trình công bố quốc tế, các đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp nhà nước, cấp địa phương, các nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Tính đến nay, UEH đã sở hữu mạng lưới hợp tác quốc tế rộng khắp với hơn 125 đối tác giáo dục quốc tế đến từ các quốc gia lớn trên thế giới như: Hoa Kỳ, Pháp, Australia, New Zealand, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore,… Đặc biệt, Nhà trường cũng đã đào tạo hàng trăm ngàn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ đại học và sau đại học; họ đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng,...

Tầm nhìn

Đến năm 2030, UEH sẽ trở thành Đại học đa ngành có danh tiếng học thuật và bền vững trong khu vực Châu Á.

Sứ mạng

Nâng tầm tri thức: Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, và phục vụ cộng đồng, UEH mong muốn đóng góp cho sự lan tỏa tri thức, văn minh và các giá trị giáo dục toàn diện đến mọi người.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Dẫn đầu trong việc cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao, đáp ứng thị trường lao động và kinh tế toàn cầu, đồng thời được trang bị các công cụ cần thiết để học tập suốt đời.

Hội nhập và chuyển giao tri thức toàn cầu: Chúng tôi định hướng quốc tế hóa và hội nhập vào cộng đồng đại học trên thế giới; chuyển giao tri thức cho các hoạt động phát triển trong nước, khu vực và toàn cầu.

Tiên phong đổi mới, sáng tạo: UEH nhận ra xu hướng thời đại công nghệ thay đổi nhanh chóng và xây dựng lợi thế cạnh tranh thông qua việc không ngừng đổi mới và sáng tạo tri thức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phục vụ cộng đồng: Đích đến tối thượng của chúng tôi là phục vụ xã hội thông qua đội ngũ sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu của trường và cộng đồng cựu sinh viên.

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

3

Trường thành viên

1

Phân hiệu tại Vĩnh Long

15

Phòng

16

Đơn vị khoa học, kinh doanh

30.747

Quy mô sinh viên

11 Giáo sư

64 Phó Giáo sư

261 Tiến sĩ

289 Thạc sĩ

150 Chuyên gia quốc tế

CỘT MỐC LỊCH SỬ UEH

Campus A - UEH

Cơ sở A - UEH

Từ một trường đại học khối ngành kinh tế, quản lý đầu tiên tại Việt Nam, ra đời với nhiệm vụ đào tạo cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng dạy cho khối ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu cấp bách của miền Nam sau khi thống nhất đất nước vào ngày 27/10/1976, trải qua thời gian hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - UEH hiện nay là đại học công lập trọng điểm quốc gia, với số lượng người học từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ hơn 30.000 từ khắp mọi miền của Việt Nam và cả quốc tế. Trên hành trình nỗ lực phát triển và hội nhập quốc tế, UEH đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong giáo dục, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức, được cộng đồng trong nước và quốc tế công nhận.

XEM THÊM

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

University Brand Identity

Cùng với chiến lược tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học Đa ngành và Bền vững giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030, Thương hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng đồng thời được tái định vị về hình ảnh và nội dung.

XEM THÊM