Đóng góp Quỹ - Cùng UEH "Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức"

HẠNG MỤC ĐÓNG GÓP:

 1. Ươm mầm tài năng
  1. Học bổng “Chắp cánh ước mơ”: giá trị kêu gọi 5 tỷ
   - Mức học bổng loại giỏi: Bằng 100% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 10.000.000 VND/suất.
   - Mức học bổng loại khá: Bằng 50% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 5.000.000 VND/suất.
  2. Học bổng “Phát triển tài năng”: giá trị kêu gọi 5 tỷ
   - Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 15.000.000 VND/suất.
   - Mức học bổng loại giỏi: Bằng 100% trị giá suất học bổng toàn phần, tương đương khoảng 10.000.000 VND/suất.
 2. Vươn tầm quốc tế
  1. Nâng tầm quốc tế cơ sở vật chất: giá trị kêu gọi 30 tỷ
  2. Mời chuyên gia quốc tế có uy tín đến giảng dạy, nghiên cứu, chia sẻ tại UEH: giá trị kêu gọi 1 tỷ
  3. Đồng hành cùng đội ngũ UEH vươn tầm quốc tế: giá trị kêu gọi 1 tỷ
 3. Lan tỏa tri thức
  1. Các Hội thảo khoa học, hoạt động học thuật, hoạt động sinh viên: giá trị kêu gọi 5 tỷ
  2. Các hoạt động ươm mầm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: giá trị kêu gọi 5 tỷ
 4. Hành động bền vững
  1. Dự án Living Lab UEH Zero Waste Campus: giá trị kêu gọi 2 tỷ
  2. Dự án UEH Global Learning: giá trị kêu gọi 1 tỷ
Đối tượng đóng góp
Số tiền
Hạng mục đóng góp
Họ và tên/tổ chức đóng góp
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
 

Lưu ý: Trong trường hợp chưa thể thanh toán, Quý vị vui lòng xem hướng dẫn thanh toán với hệ thống Payoo tại đây
hoặc liên hệ:
- Số điện thoại: +84 38235 778 - ext: 11
- Email: thuychi@ueh.edu.vn.