Địa phương

STT

Đối tác

Website

1

Tỉnh Bạc Liêu

http://www.baclieu.gov.vn/

2

Tỉnh Bến Tre

https://bentre.gov.vn/

3

Tỉnh Cà Mau

http://www.camau.gov.vn/

4

Tỉnh Đắk Lắk

https://daklak.gov.vn/

5

Tỉnh Đắk Nông

http://daknong.gov.vn/

6

Tỉnh Tiền Giang

http://tiengiang.gov.vn/

7

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

http://www.baria-vungtau.gov.vn/

8

Tỉnh Bình Dương

https://www.binhduong.gov.vn/

9

Tỉnh Bình Định

https://www.binhdinh.gov.vn/

10

Tỉnh Bình Phước

https://binhphuoc.gov.vn/

11

Tỉnh Bình Thuận

https://binhthuan.gov.vn/

12

Thành phố Cần Thơ

http://cantho.gov.vn

13

Tỉnh Đồng Nai

https://www.dongnai.gov.vn/

14

Tỉnh Đồng Tháp

https://dongthap.gov.vn/

15

Tỉnh Gia Lai

https://gialai.gov.vn/

16

Tỉnh Khánh Hòa

https://khanhhoa.gov.vn/

17

Tỉnh Kiên Giang

https://kiengiang.gov.vn/

18

Tỉnh Ninh Thuận

http://www.ninhthuan.gov.vn/

19

Tỉnh Phú Yên

https://phuyen.gov.vn/wps/portal/

20

Tỉnh Tây Ninh

https://www.tayninh.gov.vn/

21

Tỉnh Vĩnh Long

https://vinhlong.gov.vn/

 

* Cơ quan, tổ chức nhà nước