Địa phương

STT

Đối tác

Website

Logo

Hiệu lực hợp tác

1

Tỉnh Bạc Liêu

http://www.baclieu.gov.vn/

Bạc Liêu

2023

2

Tỉnh Bến Tre

https://bentre.gov.vn/

Bến Tre

2023

3

Tỉnh Cà Mau

http://www.camau.gov.vn/

 

2023

4

Tỉnh Đắk Lắk

https://daklak.gov.vn/

Đắk Lắk

2021

5

Tỉnh Đắk Nông

http://daknong.gov.vn/

Đắk Nông

2022

6

Tỉnh Tiền Giang

http://tiengiang.gov.vn/

Tiền Giang

2021

7

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

http://www.baria-vungtau.gov.vn/

BR-VT

 

8

Tỉnh Bình Dương

https://www.binhduong.gov.vn/

Bình Dương

 

9

Tỉnh Bình Định

https://www.binhdinh.gov.vn/

Bình Định

 

10

Tỉnh Bình Phước

https://binhphuoc.gov.vn/

 

 

11

Tỉnh Bình Thuận

https://binhthuan.gov.vn/

Bình Thuận

 

12

Thành phố Cần Thơ

http://cantho.gov.vn

Cần Thơ

 

13

Tỉnh Đồng Nai

https://www.dongnai.gov.vn/

Đồng Nai

 

14

Tỉnh Đồng Tháp

https://dongthap.gov.vn/

Đồng Tháp

 

15

Tỉnh Gia Lai

https://gialai.gov.vn/

Gia Lai

 

16

Tỉnh Khánh Hòa

https://khanhhoa.gov.vn/

Khánh Hòa

 

17

Tỉnh Kiên Giang

https://kiengiang.gov.vn/

Kiên Giang

 

18

Tỉnh Ninh Thuận

http://www.ninhthuan.gov.vn/

Ninh Thuận

 

19

Tỉnh Phú Yên

https://phuyen.gov.vn/wps/portal/

Phú Yên

 

20

Tỉnh Tây Ninh

https://www.tayninh.gov.vn/

Tây Ninh

 

21

Tỉnh Vĩnh Long

https://vinhlong.gov.vn/

Vĩnh Long

 

 

 

* Cơ quan, tổ chức nhà nước