Gala tuyên dương sinh viên 5 tốt 2020

- Thời gian: 16h00 ngày 10 tháng 01 năm 2021
- Địa điểm: Cơ sở UEH - Nguyễn Văn Linh