Hội nghị chăm sóc và hỗ trợ người học

Với chiến lược xây dựng UEH trở thành Trường đại học có uy tín trong khu vực về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn; luôn lấy người học làm trung tâm; ứng dụng mô hình hoạt động của các trường đại học trên thế giới, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Department of Student Affairs - DSA) trên cơ sở sát nhập Phòng Công tác chính trị, bộ phận Hỗ trợ Sinh viên của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và một số đầu việc thuộc mảng Công tác sinh viên của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên. DSA được đào tạo bài bản về chuyên môn, thái độ, kỹ năng và nghiệp vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng của người học cũng như các đối tác khác của UEH. Vì vậy, nhằm giúp các đối tác và sinh viên hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động của DSA, UEH tổ chức Hội nghị Chăm sóc và hỗ trợ người học.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08:15, thứ Ba, ngày 12 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường B1.302, Sảnh B1 - 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Phần 1: Giới thiệu hoạt động Chăm sóc và hỗ trợ người học

- Phần 2: Hoạt động dành riêng cho người học

- Vòng chung kết cuộc thi Tìm hiểu VĂN HÓA UEH chủ đề “Tận tâm với người học” 

- Các hoạt động CHUYÊN ĐỀ theo nhu cầu người học

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TẠI: bit.ly/HoinghiDSA