Lễ ra mắt UEH MakerSpace: Unbounded Creativity

Cùng với hành trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và thế giới, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã và đang nỗ lực kiến tạo và phát triển các giá trị nghệ thuật truyền cảm hứng và mang lại lợi ích tích cực cho cộng đồng trong hơn 47 năm qua. Để tiếp tục thúc đẩy và phát huy những giá trị này, UEH đã liên tục nâng cấp và xây dựng các tổ hợp không gian sáng tạo nghệ thuật để phục vụ người học và cộng đồng, trong đó có UEH MakerSpace sắp ra mắt tới đây.

UEH MakerSpace là một tổ hợp không gian sáng tạo nhằm phát triển tư duy và kỹ năng thông qua các chương trình workshop và đào tạo ngắn hạn. Nơi đây tạo cơ hội và môi trường để tất cả mọi người thoải mái sáng tạo từ lúc ý tưởng còn trên bản vẽ cho đến khi thực hiện sản phẩm hoàn chỉnh. Bằng việc trang bị kỹ năng và tư duy sáng tạo, UEH MakerSpace trao quyền cho người học và cộng đồng UEHer để ươm mầm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng nghệ thuật và mang lại lợi ích tích cực cho cộng đồng.

Thông tin chương trình lễ ra mắt và trải nghiệm không gian, hoạt động của UEH MakerSpace: 

  • Thời gian: 8h sáng (giờ Việt Nam) - Ngày 1 tháng 6 năm 2023
  • Địa điểm tổ chức: UEH cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 3, TP. HCM
  • Chương trình:
8.00 - 8.30 Đón tiếp
8.30 - 8.40 Văn nghệ chào mừng
8.40 - 8.45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8.45 - 8.55 Phát biểu chào mừng
8:55 - 9.10 Giới thiệu UEH MakerSpace
9.10 - 9.20 Nghi thức khai mạc
9.20 - 9.30  Chụp hình lưu niệm
9.30 - 11.30  Workshop trải nghiệm MARKERs’ Lamp