Ngày hội tuyển dụng Ngân hàng - Chứng khoán

Thời gian: 08h00, ngày 14 tháng 5 năm 2022
Địa điểm: B1.302 và sảnh B1 - 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM