Tọa đàm chuyên môn Triển vọng và xu hướng trong Phân tích dữ liệu - International workshop: Current trends and prospects

Khi thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu khai thác dữ liệu lớn ngày càng được mở rộng, sức mạnh không nằm ở khối lượng, mà là ở cách khai phá và sử dụng nguồn tài nguyên này. Thực tế, không chỉ những doanh nghiệp lớn trên thế giới đầu tư mạnh vào dữ liệu, mà tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đã và đang từng bước thành công trong việc phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu lớn.

Do đó, tọa đàm chuyên môn với chuyên đề "Triển vọng và xu hướng trong Phân tích dữ liệu - International workshop Data analytics: Current trends and prospects" được tổ chức nhằm chia sẻ, trao đổi về những nghiên cứu và cơ hội phát triển trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu.

  • Thời gian: 09g00, thứ Hai, ngày 28 tháng 03 năm 2022
  • Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet
  • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Quý Thầy, Cô vui lòng xác nhận tham dự tại đây: https://forms.gle/yfEssLDFYrdMPWRt8

Diễn giả khách mời: GS. Kiyoshi Kobayashi - Đại học Kyoto - một trong những chuyên gia nghiên cứu đầu ngành Phân tích dữ liệu tại Nhật Bản.

 

Để biết thêm thông tin, Quý Thầy, Cô vui lòng liên hệ:

Trần Hoàng Thanh Phương - chuyên viên Phòng Tổng hợp, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

Email: phuongtht@ueh.edu.vn

Điện thoại: 0908.542.664