Video giới thiệu về UEH

12 năm một chặng đường - Trải lòng của phụ huynh và tân thủ khoa, sinh viên tiêu biểu K45 UEH